Условия за ползване на Stomatolozi.BG Затвори
Посещавайки сайта http://Stomatolozi.BG/ , Вие се съгласявате на тези "Условия за ползване". Тези "Условия за ползване" имат предимство пред всякакви предишни и странични уговорки, които сте имали със сайта.

Авторско право и собственост
Този уебсайт – http://Stomatolozi.BG/, и информацията на него, както и логото му, с изключение на рекламните банери, потребителските коментари и статиите, публикувани от нашите регистрирани потребители, са собственост на "Платформа ООД".

Употреба на сайта
Съвкупността от сайта и собствениците му, за удобство, по-надолу ще наричаме "Сайта"
Забранено е ползването на сайта от лица под 18 години. Ако родител разбере, че негово или нейно дете е ползвало сайта, то той или тя трябва да забрани достъпа му до него. Ако дете е публикувало лична информация на сайта, моля свържете се с нас, за да я изтрием.
Регистрацията в нашия сайт става след заявка, подадена към нашия търговски отдел и като резултат от нея, хора от бранш "Дентална медицина", ще получават право на профил на сайта срещу абонаментна такса.
Сайтът предоставя достъп до временна информация относно имена, кабинети, адреси, контакти, статии и ценоразписи, предоставени от регистрираните на сайта стоматолози.
Вие получавате ограничени, неексклузивни права да ползвате тази информация за собствени, некомерсиални цели.
Вие нямате право да копирате, съхранявате, модифицирате, принтирате, предавате, продавате или прехвърляте, да изготвяте писмени работи от, разпространявате, поставяте в друга уебстраница, да показвате или по какъвто и да е начин да употребявате информацията, показана на сайта, по никакъв друг начин освен за собствени, некомерсиални цели, без изричното съгласие на Сайта, съгласувано с регистрираните му потребители.
Вие имате право да поставяте хиперлинкове към нашия сайт в електронното пространство, с изключение на случаите, когато тези хиперлинкове са поставени в лоша светлина и когато тяхното поставяне не съответства с българското законодателство.
Сайтът също така предоставя възможност на потребителите да коментират и оценяват работата на стоматолозите, като от тях се очаква да верифицират достоверността на мненията си чрез предоставяне на име (което ще бъде публично видимо) и потвърждение чрез имейл.
В секцията за коментари, Вие нямате право да публикувате информация от следния характер: незаконна, рекламна, нарушаваща нечие право на собственост, обидна, дискриминативна и всякаква друга, нарушаваща добрите нрави.
Сайтът има правото, но не и задължението, да трие коментари, които противоречат на добрите нрави или по някакъв друг начин нарушават тези "Условия за ползване"
Сайтът има информационна функция, но не трябва да се разчита на него за предоставяне на абсолютна точност на дадената информация поради възможности за грешки и промяна в нея, и временния и характер.
Сайтът си запазва правото да прави промени в начина, по който предоставя информацията, както и да спре да я предоставя, след допълнително договаряне с регистрираните потребители.
Когато получим имейл, ни имаме правото, но не и задължението, да отговорим на него във възможно най-кратък срок, но при всякакви спешности е силно препоръчително да използвате телефоните за контакт, или ако става въпрос за медицински случай – директните контактни данни на избрания от Вас стоматолог.
Сайтът си запазва правото да променя без предизвестие и уведомление тези "Условия за ползване"
Сайтът няма право да изпраща търговски съобщения на потребители, които не са се записали изрично за получаването на такива.
Вие се съгласявате да не подвеждате сайта под наказателна или каквато и да е форма на отговорност.
Вие се съгласявате да не публикувате засекретена медицинска информация.

Употреба на форума
Форумът е създаден за ползване от нашите регистрирани потребители – стоматолози. Той ще служи като онлайн платформа за осъществяване на професионална комуникация между тях. Правилата за употреба на форума са описани подробно в тема със статус "Важна" в секция на форума, озаглавена "Правила на форума" и заглавие "Правила на форума".
Сайтът не носи отговорност за публикациите, направени от нашите потребители във форума.
Сайтът има правото, но няма задължението, да премахва или коригира публикации във форума, които не са съобразени с правилата на форума.
Всички останали "Условия за ползване", непокрити в тази секция, са по подразбиране същите, като тези на сайта.

Ограничаване на отговорност
Сайтът не носи отговорност за публикуваните от крайните потребители коментари, направени в секцията за коментари на профилите на регистрираните с профил стоматолози.
Сайтът си запазва правото да не отговаря на имейли, които съдържат информация от следния характер, но не само: нежелани търговски съобщения, въпроси несвързани по някакъв начин с нашата дейност, заплахи, дискриминация, обидни, нарушаващи закона.
Сайтът не носи отговорност за несъответствия в публикуваната информация относно имена, работно време, адреси и контактна информация, както и друга информация предоставена от регистрираните на сайта стоматолози и потребители – възможни са печатни и други грешки, както и технологично забавяне между промяна на обстоятелствата и тяхното актуализиране на сайта. Строго препоръчваме да проверите и при втори източник информацията, преди да правите планове, действия или бездействия, базирани на нея, като най-добър такъв източник е нейният първоизточник.
Сайтът не носи отговорност за претърпяни щети или пропуснати ползи от действия или бездействия, породени от употребата на сайта, или на някой от сайтовете, към които ще намерите линкове на нашия сайт, независимо дали техният характер е комерсиален, или некомерсиален.
Сайтът не гарантира непрекъснат достъп до страниците си.
Сайтът не гарантира, че регистрираните на него стоматолози имат разрешително и всички необходими документи да упражняват професията си. Ние нямаме възможност да извършваме такива проверки.
Отговорността за информацията, изложена в статиите, публикувани от нашите регистрирани потребители, е на нашите регистрирани потребители, освен ако не е посочен друг източник в края на статията. Въпреки това, съветваме Ви информацията, изложена в тези статии, да бъде вземана предвид само като четиво за обща култура, и да не се действа или бездейства, базирано на нея.
Сайтът не носи отговорност и не притежава собственост върху информацията и своите елементи, възникнали в следствие от хакерски и недоброжелателни намеси. Сайтът не може да гарантира, че по всяко време такива ще бъдат елиминирани и че срещу тях ще бъдат винаги предприемани адекватни дефанзивни действия, и съответно не носи отговорност за щети или пропуснати ползи, възникнали в следствие от посещаването на сайта в момент, в който той е жертва на недоброжелателна намеса.
Вие се съгласявате, че при евентуалното провъзгласяване на дадена клауза от тези "Условия на ползване" за правно нищожна или унищожима, тя ще бъде разглеждана отделно от целостта на това споразумение и нейната невалидност няма да повлияе на валидността на останалата му част.
Подзаглавията на секция "Условия за ползване" са само за ориентировъчна употреба и не са стриктно спазвани, тъй като някои точки се припокриват частично. Вие се съгласявате да прочетете целия документ "Условия за ползване" и да го четете редовно, за да проверявате за промени в него.
Вие се съгласявате, че тези "Условия за ползване" са справедливи и смислени, и Вашето съгласие с тях не е плод на насилствено действие от наша страна или какъвто и да е вид принуда.

Вашата информация
При регистрация в сайта е необходимо да предоставите информация от сорта на: две имена, професионална насоченост, адрес на кабинета, автобиография, контактна информация. Тази информация е от важно значение за представянето Ви открито и ясно пред потенциални пациенти и други Ваши колеги и утвърждава Вашия авторитет. Тази информация е публично достъпна и през много други канали.
Вашата парола няма да бъде достъпна на никого, освен на Вас. В случаите на забравена парола, когато Ви изпратим нова временна парола, съветваме Ви, за Ваше лично спокойствие, да я подмените в контролния си панел веднага след вход в системата.
Нашият сайт може да съхранява малки парчета информация за Вас, наречени "cookies" на Вашия харддиск за всеобщо удобство. Вие не сте длъжни да ги приемате и може да ги блокирате през интернет браузъра си, но по този начин блокирате достъпа си до частите на сайта, който изискват "Вход" в системата.
Запазваме си правото да публикуваме в други издания, печатни или електронни, информацията, която публикувате на сайта, в коментарите и във форума.
Сайтът няма да предостъпва или продава Ваши данни на трети лица.
При извършване на коментар в профила на даден стоматолог, ще изискваме въвеждане на две имена и потвърждаване чрез имейл адрес, с оглед доказване на Вашата добронамереност и достоверността на Вашия коментар. По този начин повишаваме качеството на услугата и полезността на сайта за обществото.
Сайтът може да предоставя статистическа информация относно посещаемостта на сайта и действията, които биват извършвани в него, на своите спонсори и на регистрираните си потребители с оглед предлагане на все по-качествена услуга към всички. Начинът, по който събираме, обработваме и предаваме тази информация е подробно описан в тази секция.
Регистрираните потребители и крайните потребители на сайта потвърждават, че информацията която са въвели е истинна и носят пълна отговорност при несъответствие с това потвърждение.
Потребители, които не са правоспособни медицински лица, потвърждават, че няма да подават заявление за регистрация и получаване на профил на сайта.
"Платформа ООД" е регистриран Администратор на Лични Данни.
При посещаването на уебсайт, на който сте попаднали, след като сте натиснали хиперлинк или банер, разположен на нашия сайт, прегледайте техните "Условия за ползване". Посещаването на такива сайтове се извършва на Ваш риск.
Ние ще употребяваме информацията, която ни предоставяте, Във ваш интерес – за да отговаряме на Вашите запитвания, да Ви изпращаме месечен бюлетин, ако сте записани за такъв, да удостоверим сериозността, автентичността и достоверността на публикациите Ви пред обществото, и да Ви показваме реклами, които са в областта на Стоматологията и биха Ви заинтересували.
Забранено е ползването на сайта от лица под 18 години. Ако родител разбере, че негово или нейно дете е ползвало сайта, то той или тя трябва да забрани достъпа му до него. Ако дете е публикувало лична информация на сайта, моля свържете се с нас, за да я изтрием.

Ако имате въпроси или предложения, свързани с нашите "Условия за ползване", моля свържете се с нас на info@stomatolozi.bg
д-р Милена Иванова д-р Милена Иванова

д-р Милена Иванова - стоматолог

Общопрактикуващ

в момента не е на работа
 • Детски
 • Български
 • English
 • Русский
София, кв. Лозенец, ул. Осий Кордобски 124 Б
 • Понеделник: 08:00-19:00
 • Вторник: 08:00-19:00
 • Сряда: 08:00-19:00
 • Четвъртък: 08:00-19:00
 • Петък: 08:00-19:00
 • Събота: не работи
 • Неделя: не работи
 • Празнични дни:
 • тел: 0888845501
 • e-mail: ivanovamilena.29@abv.bg
Work Experience Paediatric dentistry, Preventive dentistry, Restorative dentistry – full ceramic crowns, veneers, bridges, chrome dentures, partials flexible dentures, surgical treatment, periodontology in:

April 2014 – till now
MDC Medstom
dentist

July 2012 – March 2014
Combined NHS and Private Family Dental Practice,
Hadleigh, Ipswich Suffolk, UK dentist

July 2010 – May 2012
NHS Dental Practice Bournemouth, UK dentist

2004 – May 2010
MDC Medstom,
Sofia, Bulgaria dentist

1999 – 2004
Private Practice,
Sofia, Bulgaria dentist

1994 – 1999
Dental Practice,
Berkovitza, Bulgaria Dentist

Education and training From September 1988 till June 1994 Dentist Operative dentistry and endodontics, paediatric dentistry, prosthetic dentistry, surgical dentistry Faculty of Dentistry, Medical University of Sofia, Bulgaria Master level

Additional Qualifications 23. 11. 2014
Cosmetic restoration of front teeth D-r Marieta Dotcheva

03. 02. 2012
Roger Robinson
Perio-update for GDPs

25.11.2011
ADP
Emergency Care Training Session

13. 08. 2011
Bristol – Dental Hospital BtP32 – Radiographic Interpretation and Techniques

10. 08. 2011
Dental Postgraduate Department - Bristol Btp34 – Introduction to the NHS

07. 2011
Eastman Dental Institute
Certificate of Completion – radiography in Dental Practice

22. 06. 2011
South and West Local Assessment Panel
Quality of Radio – graphs

17. 09. 2010
Janice Carswell,
Clinical Advisor Safeguarding Children Team, LSCB Requirement 16. 09. 2010
UCL Eastman Institute,
Marjorie Kelly Program Administrator Veneers

10. 09 . 2010
UCL Eastman Institute,
Marjorie Kelly Program Administrator Endodontics

28. 07 2010
Regent Resuscitation Consultancy,
P. M. Regent Clinical Indications and Use of Medical Emergency

18. 12. 2008
D-r Marieta Dotcheva
Participated in the practical workshop “ Virtuosity in Your Hands – Essentials of Protaper”

04. 2008
Prof. Marco Ferrari,
Director of the Dental Materials and Restorative Dentistry and Fixed Prosthetics, Department Siena, Italy

02. 11. 2007
Prof. Antonio Cheruti
“New Perspective and Essentials in Endodontic Treatment of Teeth with Direct Restoration”

29. 09. 2007
Dr Jean Philippe Mallet
Endodontic Treatment and Biologic France Imperatives

04. 2007
Prof. Simone Gradini of Siena, Italy
Direct Esthetic Restorations – Theory and Practice

21. 04. 2007
Prof. Dr Sergey Radinski
Direct Esthetic Restoration

17. 02. 2007
Dr. Dietmar Weng Dental
The Formula of Success in The Implantology

03. 02. 2007
Prof. Dr. Teresa Kukleva
Contemporary Classifications, Plaque Induced, modulated by Risk Factors, Aggressive and Refractory. Directions for Prevention and Treatment

28. 10. 2006
Dr. Zhivko Mihaylov
Direct restoration with contemporary restorative materials

21. 10. 2006
Prof. Ivan Atanasov
Segment Controlled Preparation of Assoc. Teeth for full Crowns

04. 02. 2006
Dr. Jan Berghmans
Mechanical Root Canal Instrumentation

05. 2005 Dr. Jan Berghmans
Principles and Techniques of manual Treatment of the Root Canals

02. 10. 2004
Assoc. Prof. Dr. Ani Kiselova
Emergency and Allergic Conditions in the
Dental Practice.
Услуги - цени
 • Преглед и консултация10лв
 • Съставяне на индивидуален лечебен план10лв
 • Лечение на кариес 1 повърхност50лв
 • Лечение на кариес 2 повърхности60 лвлв
 • Лечение на кариес 3 повърхности80лв
 • Обтурация с ГЙЦ40лв
 • Изграждане на пънче с ГЙЦ- /фотополимер60лв
 • Естетично възстановяване на фронтален зъб с висок клас фотополимер80-100лв
 • Ажустиране и циментиране на радикуларен щифт30лв
 • Ажустиране и циментиране на щифт от фиброглас60лв
 • Кореново лечение на еднокоренов зъб 1 посещение20лв
 • Кореново лечение на еднокоренов зъб 2 посещение40лв
 • Кореново лечение на еднокоренов зъб 3 посещение30 лвлв
 • Кореново лечение на двукоренов зъб 1 посещение20лв
 • Кореново лечение на двукоренов зъб 2 посещение50лв
 • Кореново лечение на двукоренов зъб 3 посещение40лв
 • Кореново лечение на многокоренов зъб 1 посещение30лв
 • Кореново лечение на многокоренов зъб 2 посещение60лв
 • Кореново лечение на многокоренов зъб 3 посещение40лв
 • Релечение150лв
 • Междинна медикаментозна вложка20лв
 • Отсраняване на радикуларен щифт20лв
 • Биологично лечение на дълбок кариес60лв
 • Обтуриране на перфорация с МТА50лв
 • Трепанация на зъб20лв
 • Металокерамична корона 250лв
 • Керамична корона (цирконий)400лв
 • Фасета керамика500лв
 • Корона бленд керамика150лв
 • Корона бленд пластмаса100лв
 • Временна коронка 30лв
 • Сваляне на коронка25лв
 • Залепване на коронка20лв
 • Частична плакова протеза170-250лв
 • Частична Valplast протеза600лв
 • Моделно-лята протеза с куки650лв
 • Моделно лята протеза с траверси / стави750лв
 • Имедиатна протеза150лв
 • Тотална плакова протеза200лв
 • Тотална протеза с мека пластмаса300лв
 • Поправка на протеза обикновена40лв
 • Поправка на протеза с добавяне на елемент60лв
 • Ребазация на протеза с мека пластмаса40лв
 • Ребазация на протеза с твърда пластмаса50лв
 • Изработване на шина при Бруксизъм70лв
 • Изработване на шина за спорт80лв
 • Модели за анализ30лв
 • Екстракция на еднокоренов зъб40лв
 • Екстракция на многокоренов60лв
 • Естракция на мъдрец 80лв
 • Естракция на дълбокофрактуриран зъб100лв
 • Модели за анализ30лв
 • Интраорална инцизия на абсцеси и флегмони с поставяне на дрен30лв
 • Обработка на алвеолата след усложнения20лв
 • Спиране на локален кръвоизлив чрез шев20лв
 • Циркумсцизио на полуретиниран зъб30лв
 • Сваляне на конци10лв
 • Почистване на зъбен камък с ултразвук50лв
 • Почистване на зъбен камък с полиране с AIR FLOW60лв
 • Третиране на лигавични заболявания20лв
 • Закрит кюретаж30лв
 • Кюртаж,промивка,поставяне на антибиотик20лв
 • Шиниране на зъби с фибровлакно120лв
 • Мостова конструкция с Dental Bridge150лв
 • Лечение на кариес на млечен зъб25лв
 • Лечение на пулпит и периодонтит на млечен зъб50лв
 • Екстракция на млечен зъб20лв
 • Лечение на зъб с незавършено кореново развитие70лв
 • Биологично лечение на постоянни зъби60лв
 • Поставяне на силантна зъб 20лв
 • Локална флуоризация с лак/гелна зъб 15лв
 • Домашно избелване200лв
 • Кабинетно избелване350лв
 • Фасета керамика500лв
Статии